Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2013

nevertrustyourself

jestem w związku z: 

✓ soup.io 

✓ jedzeniem 

✓ muzyką 

✓ łóżkiem 

✓ czekoladą 

✓ sławnymi ludźmi, którzy nie wiedzą o moim istnieniu

— ♡
Reposted fromirresolute irresolute viamayrose mayrose
nevertrustyourself
9767 e68e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamayrose mayrose
nevertrustyourself
4653 a6ee 390
nevertrustyourself
9670 3852 390
Reposted fromsonaive sonaive viamayrose mayrose
nevertrustyourself
Reposted fromsmo smo viamayrose mayrose
nevertrustyourself
Wspominałem to jednak tak, jakbym stwierdzał fakty. Nic nie czułem. 
— yeah. i hope so...
nevertrustyourself
Każdy z nas jest sumą chwil, które kiedykolwiek przeżyliśmy ze wszystkimi znanymi nam osobami. I właśnie te chwile tworzą naszą historię.
— I że cię nie opuszczę
Reposted fromM-M M-M viaarizonadream arizonadream
nevertrustyourself
nevertrustyourself
3208 ac7f 390
nevertrustyourself
pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
nevertrustyourself
Czy tylko ja słyszę to cholernie głośne tykanie zegara, które uświadamia mi, że ucieka czas? Czas na bycie szczęśliwą?
— ...
nevertrustyourself
8304 34bc 390
Reposted fromfeels feels vialexi lexi
nevertrustyourself
1594 1eb6 390
Reposted fromhomosuperior homosuperior viairmelin irmelin
nevertrustyourself
Reposted fromweightless weightless viamayrose mayrose
nevertrustyourself
7562 2d52 390
Reposted fromencoorton encoorton viamayrose mayrose
nevertrustyourself
7786 f389
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamayrose mayrose
nevertrustyourself
9763 6d38 390
Reposted fromeklerrka eklerrka viamayrose mayrose
nevertrustyourself
6077 fda9 390
Reposted fromOFFka OFFka viairmelin irmelin
nevertrustyourself
0117 e86c 390
Reposted fromShini Shini viamissmiserable missmiserable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl