Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2013

6829 8a44 390

funoftheday:

Yeah…art…

Reposted fromkec84 kec84 viahit hit
nevertrustyourself
nevertrustyourself
Zbyt wiele w życiu widziałem, żeby nie wiedzieć, że kobiece przeczucia bywają cenniejsze niż wnioski analityka.
— Sherlock Holmes
Reposted fromasalluhi asalluhi viamissmiserable missmiserable
nevertrustyourself
- Cześć, co słychać?
- I dobrze, i źle.
- Jak to - i dobrze, i źle?
- Teoretycznie wszystko dobrze, a praktycznie wszystko źle.
— takie życie
nevertrustyourself
Tu ciebie nie ma, to tylko wyobraźnia. I może dobrze, że los nie postawił na nas. W tym czego szukam nie ma nic prócz rozczarowania.
— Pezet
nevertrustyourself
4496 a4b8 390
404
Reposted fromCarridwen Carridwen viamayrose mayrose
nevertrustyourself
2429 cfc0 390
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious viamayrose mayrose
nevertrustyourself
Niech wreszcie będzie wspaniale.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapokrzywcia pokrzywcia
nevertrustyourself
9132 58e3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapokrzywcia pokrzywcia

December 02 2013

nevertrustyourself
3958 4bef 390
Reposted fromlastchance lastchance viatake-care take-care
nevertrustyourself
8396 8219 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viatake-care take-care
nevertrustyourself
1128 c68c 390
Reposted fromaddicted12 addicted12 viasatyra satyra
nevertrustyourself

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viasatyra satyra
Couple | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasatyra satyra
nevertrustyourself
4063 264d 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viasatyra satyra
nevertrustyourself
0598 cc73 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatake-care take-care
nevertrustyourself

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

- A.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacorazon corazon
nevertrustyourself

- jaką zupę robisz?

- .io

Reposted fromevidence evidence viamayrose mayrose
nevertrustyourself
3358 2ec5 390
Reposted fromasalluhi asalluhi viamayrose mayrose
nevertrustyourself
2229 6217 390
Reposted fromretaliate retaliate viamayrose mayrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl